Leírás: Leírás: hatLeírás: Leírás: hat2

Leírás: Leírás: hat3

Pályázati azonosító: HAT-14-01-0287

Támogatási összeg: 622.272 Ft

Tanulmányi kirándulás időpontja: 2015.  június 02 – 2015. június 05.

__________________________________________________________

Csenger és Kovászna régóta testvérváros, ezért az volt a célunk, hogy 32 fő csengeri általános iskolás tanuló - négy kísérő tanárral együtt - megismerje Románia, Erdély nevezetes magyar emlékhelyeit, egészen az Ezeréves határig, közelebb hozva egymáshoz a két nemzet tanulóit. A több mint ezer kilométeres utazás egy életre szóló élményt jelentett minden résztvevőnek.

Megvalósult programok:

Csomakőrösön, a "Kőrösi Csoma Napokon" a tanulók megkoszorúzták nagy utazónk, Kőrösi Csoma Sándor szobrát, illetve  az ünnepi műsor programjában is helyet kaphattak.

Egyik tanulónk elszavalta a "Van-e egy marok föld." című költeményt.

Előkészítő órák:

Az öt órából kettőt a témában jártas pedagógus tartott meg a meglátogatott országban élő magyarság létszámáról, elhelyezkedésükről, az államhatáron kívüli elhelyezkedésük történelmi okairól, a tanulmányi kirándulás részletes programjáról, a helyes viselkedési szabályokról. A másik két órában a pedagógusok vetélkedőt szerveztek a  két  csoportnak a témához kapcsolódva magyarból. Az etnográfus a helytörténeti múzeumban Erdélyről, a székelyekről tartott előadást.

Fakultatív:

A 32 gyerek 2 16 fős csoportot alkotva mérte össze tudását Erdély történelméből, a kirándulás során érintett történelmi nevezetességekből. Terjedelme: 2 óra, felelős: Papp Vera és Balogh Ágnes, Ezen programelem és a felkészülés során a tanulókhoz közelebb került az erdélyi magyarság történelme. Továbbá a tanulók érdeklődőbbé, motiváltabbá váltak az utazás során.

 

Tanulmányi kirándulás (3 nap):

1. nap Délelőtt:

Az autóbusz Kolozsváron állt meg először, ahol a diákok megtekintették a főtéren Mátyás király szobrát, valamint a Székesegyházat, majd elsétáltak Hunyadi Mátyás szülőházához. Itt három diák előadta az előzetes felkészülése alapján a látnivalók legfontosabb történelmi mondanivalóját.  Ezek után utazás tovább Tordára, a Tordai hasadékhoz. Itt egy tanuló ismertette a helyhez kapcsolódó legendákat. A helyszínek és témák megismerései szorosan kapcsolódtak a tanulók irodalmi-, történelmi-, földrajzi ismereteihez. A tevékenységek során használt oktatási módszerek: a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, szemléltetés a gyakorlatban.

     

1. nap Délután:

A tanulók megtekintették a Székelykőt, egy diák kiselőadást tartott a hegy kialakulásáról, történelmi-irodalmi vonatkozásairól. Segesváron 3 tanuló előadta a helyszínen zajlott történelmi eseményeket, bemutatta a látnivalókat. A csoport közösen előadta iskolánk volt névadójának, a legenda szerint itt hősi halált halt Petőfi Sándornak egy előzőleg kiválasztott és megtanult versét, melyhez csatlakoztak a helyi magyar lakosok is. A helyszínek és témák megismerései szorosan kapcsolódtak a tanulók irodalmi-, történelmi-, földrajzi ismereteihez. A tevékenységek során használt oktatási módszerek: a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, szemléltetés a gyakorlatban.

      

 

1. nap Este:

Sepsiszentgyörgy-Székely Nemzeti Múzeúm megtekintése előtt két tanuló ismertette a székelyek történetét, a múzeum látnivalóit. Ezt követően Kovásznán a szálláshelyen találkoztunk a hasonló korosztályú testvérvárosi diákokkal. Az ismerkedési esten közös népdaléneklés, valamint az iskolák bemutatása interaktív módon (két-két fő diák). Az előre elkészített ajándékok átadtuk a tanulók és a pedagógusok részére. A helyszínek és témák megismerései szorosan kapcsolódtak a tanulók irodalmi-, történelmi-, földrajzi ismereteihez. A tevékenységek során használt oktatási módszerek: a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, szemléltetés a gyakorlatban.

     

 

2. nap Délelőtt:

Részt vettünk a Kovászna Város által szervezett Kőrösi Csoma Sándor emléknapon, ahol egy szavalattal fellépett a magyar delegáció egy tanulója. A diákok az ünnepség után ellátogattak a kovásznai általános iskolába, ahol sportvetélkedőn vettek részt. A helyszínek és témák megismerései szorosan kapcsolódtak a tanulók irodalmi-, történelmi-, földrajzi ismereteihez. A tevékenységek során használt oktatási módszerek: a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, szemléltetés a gyakorlatban.

         

 

2.nap Délután:

A csengeri és kovásznai gyerekek közösen megtekintették Kőrösi Csoma Sándor szobrát és az emlékházat Csomakőrösön, valamint megkoszorúzták a szobrot. A magyar csoport egy tagja előadást tartott Kőrösi Csoma életútjáról, tetteiről. Ezt követően utazás Zágonba, ahol megtekintésre kerültek Mikes Kelemen és Kiss Manyi emlékszobái. Egy-egy tanuló ismertette életútjukat. A helyszínek és témák megismerései szorosan kapcsolódtak a tanulók irodalmi-, történelmi-, földrajzi ismereteihez. A tevékenységek során használt oktatási módszerek: a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, szemléltetés a gyakorlatban.

     

 

2.nap Este:

Megtekintettük az Ignácz Rózsa emlékházat, a Fábián Ernő emlékházat , továbbá Kovászna város egyéb nevezetességeit: pl. Pokolsár, részt vettünk egy mofetta fürdőben. Éjszakai városnéző séta. A helyszínek és témák megismerései szorosan kapcsolódtak a tanulók irodalmi-, történelmi-, földrajzi ismereteihez. A tevékenységek során használt oktatási módszerek: a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, szemléltetés a gyakorlatban.

     

 

3. nap Délelőtt:

A tanulók megtekintették a Békás szorost és a Gyilkos tavat, ahol két-két diák közül az egyik a földtörténeti kialakulásukról, míg a másik a hozzájuk kapcsolódó legendákról tartott előadást a többieknek.  A helyszínek és témák megismerései szorosan kapcsolódtak a tanulók irodalmi-, történelmi-, földrajzi ismereteihez. A tevékenységek során használt oktatási módszerek: a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, szemléltetés a gyakorlatban.

 

     

 

3. nap Délután:

Szovátán a Medve tó megtekintése előtt egy diák előadást tartott a Sóhát és a Medve tó kialakulásának földtörténeti létrejöttéről, illetve érdekességeket említett a tóval kapcsolatban. Ezt követően Farkaslakán Tamási Áron szülőházának megtekintése és sírjának megkoszorúzása történt meg. Egy tanuló bemutatta Tamási Áron életét. A következő állomás Székelyudvarhely, ezen belül Szejkefürdő, Orbán Balázs sírja és a Székelykapu-múzeum volt. A legnagyobb székely életét, valamint a Székelykapu múzeumot egy-egy tanuló mutatta be. A helyszínek és témák megismerései szorosan kapcsolódtak a tanulók irodalmi-, történelmi-, földrajzi ismereteihez. A tevékenységek során használt oktatási módszerek: a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, szemléltetés a gyakorlatban.

     

3.nap Este:

Két tanuló előadást tartott Szatmár Vármegye történelméről, közös séta a Kossuth kertben és Szatmárnémeti városközpontjában. A helyszínek és témák megismerései szorosan kapcsolódtak a tanulók irodalmi-, történelmi-, földrajzi ismereteihez. A tevékenységek során használt oktatási módszerek: a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, szemléltetés a gyakorlatban.